با نهایت تاسف و اندوه فراوان، در گذشت استاد ارجمند و سردبیر فرهیخته مجله، جنا ب آقای دکتر حسین مرزبان فقید را به جامعه دانشگاهی و علمی کشور و همچنین خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آرامش و شادی روان آرزو مندیم، یادش گرامی باد.